රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය පිළිබඳව ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදයේ විධායක සභාව දක්වන උනන්දුව විශිෂ්ටයි – විද්වත් භික්ෂු සංසදය

රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය පිළිබඳව ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදයේ විධායක සභාව දක්වන උනන්දුව විශිෂ්ටයි – විද්වත් භික්ෂු සංසදය

පසුගිය 9 වනදා පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහාදේවී පිරිවනේ පැවති ‘’නව දස පනත’’ මහජන අදහස් ලබා ගැනීමේ කොමිසමේ අවසන් සාක්ෂි කැදවීමේ අවස්ථාවට එක්වූ ශ්‍රී ලාංකික ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභා සාමාජික යසස් ධර්මදාස මහතා වෙත ස්තූති පූර්වක ලිපියක් පිරිනමමින් කොමිසමේ සම සභාපති මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි පවසා සිටියේ ශ්‍රී ලාංකික ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභාව රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය පිළිබඳව දක්වන උනන්දුව ඉතා අගය කොට සලකන බවය.

COMMENTS