‘’නව දස පනත’’ට ශ්‍රී ලාංකික ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභාවේන් අදහස්

‘’නව දස පනත’’ට ශ්‍රී ලාංකික ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභාවේන් අදහස්


‘’නව දස පනත’’ට මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සදහා පැවති කොමිසම හමුවේ ශ්‍රී ලාංකික ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභාව නියෝජනය කරමින් ආචාර්ය ජගත් චන්ද්‍රවංශ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවලිය ඉතා ඵලදායි සහ සුවිශේෂී වැදගත්කමක් සහිත ලියවිල්ලක් ලෙස ඇගයීමට ලක්වන බව විද්වත් භික්ෂු සංසදය පවයි.

පසුගිය (9) වනදා පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහාදේවී පිරිවනේ පැවති අවසන් සාක්ෂි කැදවීමේ අවස්ථාවට එක්වූ ශ්‍රී ලාංකික ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභා සාමාජික යසස් ධර්මදාස මහතා වෙත ස්තූති පූර්වක ලිපියක් පිරිනමමින් කොමිසමේ සම සභාපති මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි පවසා සිටියේ මෙම සංවිධානය රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය පිළිබඳව දක්වන උනන්දුව ඉතා අගය කොට සලකන බවය.

ආචාර්ය ජගත් චන්ද්‍රවංශ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවලිය බලන්න මෙතනින්.

 

COMMENTS