ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභාවේ ජනපතිවිවරණ ප්‍රතිපත්ති යෝජනාවලිය මහනායක හිමියන්ට පිළිගන්වයි

ගෝලීය සංසදයේ විධායක සභාවේ ජනපතිවිවරණ ප්‍රතිපත්ති යෝජනාවලිය මහනායක හිමියන්ට පිළිගන්වයි

ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ විධායක සභාව විසින් 2020 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂයන්හට ඉදිරිපත් කල ජනපතිවිවරණ ප්‍රතිපත්ති යෝජනාවලිය  අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක වෙඬෙරුවේ උපාලි හිමිට සහ අස්ගිරි පාර්ශවයේ කාරක සංඝ සභික ආචාර්ය ගොඩගම මංගල හිමියන්ට පිළිගැන්වීම පසුගිය දා (03) අස්ගිරිමහා විහාරයේදී සිදුවිය.

මෙම යෝජනාවලිය පිලිගැන්වීමට ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ විධායක සභාවේ ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධීකාරක නිතීඥ නුවන් බැල්ලන්තුඩාව මහතා ඇතුලු නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.

මෙම අවස්ථාවේදී අදහස් දැක්වූ අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක වෙඬෙරුවේ උපාලි හිමින් ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ විධායක සභාව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තරය තුල සිදු කරනු ලබන කාර්යභාරය පිලිබදව දැනුවත් බවත් එය අගය කරන බවත් ප්‍රකාශ කළහ. එමෙන්ම මේ වන විට ලංකාව විශාල ලෙස අර්බුදකාරී තත්වයක පත්ව ඇති බවත් විශේෂයෙන් බෞද්ධයන්ට දැඩි තර්ජනයක් එල්ලවී ඇති බවත් ඒ සදහා සැමදෙනාම එක්විය යුතු බවත් දේශණා කළහ.

මෙම ඉදිරිපත් කල යෝජනාවලිය පසුගිය අගෝස්තු මස 15 වන දින කොළඹ සිනමන් ලේක්සයිඩ් හෝටලයේදී එළි දැක්වූ අතර එමගින් ජාතික ආරක්ෂාව / නීතිය හා සාමය / දේශපාලනය හා ව්‍යාවස්ථාව / විදෙස් ප්‍රතිපත්ති / අධ්‍යාපනය / නැවති පදිංවි කිරීම හා සංහිදියාව / විදේශ සංක්‍රමණය / ප්‍රවාහනය / නිවාස / පරිසරය / මූල්‍ය කටයුතු / වංචා හා දූෂණ / විකුණන ලද ලංකා රජයට අයත් දේපල නැවත ලබාගැනීම හා විදෙස් රැකියා පිලිබදව 2020 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් විසින් සිදුකල යුතු හා අවධානය යොමුකල යුතු කරුණු ඇතුලත් වේ.

 

COMMENTS