ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදයෙන් – විධායක සභාවන් ජනපතිට මල් මිටක්

රටට එරෙහිවන සංවිධාන වලින් විධායක සභාව ඉවත්වන බවට පසුගියදා රණවිරු සැමරුමේදී අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින්  කරන ලද ‍ප්‍රකාශය  විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස ගෝලීය ශ්‍රීලාංකික සංසදයේ  විධායක සභාව එම ප්‍රකාශය පැසසුමට ලක් කර විශේෂ  ස්තූති ලිපියක් යවා ඇත.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්…

COMMENTS